Horas de Clase


1a hora 7:00 – 7:45

5 minutos de recreo

2a hora 7:50 – 8:35

20 minutos de recreo

3a hora 8:55 – 9:40

5 minutos de recreo

4a hora 9:45 – 10:30

10 minutos de recreo

5a hora 10:40 – 11:25

5 minutos de recreo

6a hora 11:30 – 12:15

30 minutos de recreo

7a hora 12:45 – 13:30

8a hora 13:30 – 14:15

15 minutos de recreo

9a hora 14:30 – 15:15

10a hora 15:15 – 16:00

Azul: Horario normal de clases

Verde: Recreos

Naranja: Actividades de la tarde